“Μία δέσμη αχτίδες στο νερό” - Χατζηκυριάκος-Γκίκας Νίκος

Χατζηκυριάκος-Γκίκας Νίκος (1906 - 1994)

“Μία δέσμη αχτίδες στο νερό”, 1937

Χαλκογραφία σε χαρτί, 14,5 x 5,2 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4045

Μοιραστείτε: