Μήδεια ΙΙΙ - Χαλεπάς Γιαννούλης

Χαλεπάς Γιαννούλης (1851 - 1938)

Μήδεια ΙΙΙ, 1933

Γύψος, 72 x 44 x 26 εκ.

Δωρεά Τράπεζας της Ελλάδος

Αρ. Έργου: Π.1470

Μοιραστείτε: