Μικρός σκελετός - Ζαβιτζιάνος Μάρκος

Ζαβιτζιάνος Μάρκος (1884 - 1923)

Μικρός σκελετός

Οξυγραφία σε χαρτί, 4,9 x 3,2 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2629/7

Μοιραστείτε: