Μνήμη Τσε Γκεβάρα. Λουλούδια στο νεκρό - Τάσσος (Αλεβίζος Αναστάσιος)

Τάσσος (Αλεβίζος Αναστάσιος) (1914 - 1985)

Μνήμη Τσε Γκεβάρα. Λουλούδια στο νεκρό, 1968

Ξυλογραφία σε χαρτί, 140 x 56 εκ.

Δωρεά Α. Τάσσου και Λουκίας Μαγγιώρου

Αρ. Έργου: Π.7133

Μοιραστείτε: