Μονή Σταυρονικήτα - Jouve Paul

Jouve Paul (1880 - 1973)
Ζουβ Πωλ

Μονή Σταυρονικήτα, 1917

Τέμπερα σε χαρτόνι, 62 x 86 εκ.

Δωρεά Αργύρη Χατζηαργύρη

Αρ. Έργου: Π.1781

Μοιραστείτε: