Μοντέλο για τον κίονα της ανθρωπότητας - Αβραμίδης Ιωάννης

Αβραμίδης Ιωάννης (1922 - 2016)

Μοντέλο για τον κίονα της ανθρωπότητας, 1963 - 1986

Μπρούντζος, 270 x 80 x 80 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.9280

Μοιραστείτε: