Μορφές σε κίνηση - Αβραμίδης Ιωάννης

Αβραμίδης Ιωάννης (1922 - 2016)

Μορφές σε κίνηση, 1980

Κάρβουνο και αραιωμένο λάδι σε χαρτί, 64 x 122 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.9383

Μοιραστείτε: