Μορφές στον άνεμο - Copley John

Copley John (1875 - 1950)
Κόπλευ Τζον

Μορφές στον άνεμο, πριν το 1944

Λάδι σε μουσαμά, 50,5 x 41 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.1703

Μοιραστείτε: