Μορφή - Αβραμίδης Ιωάννης

Αβραμίδης Ιωάννης (1922 - 2016)

Μορφή, 1980 - 1984

Τεχνητό υλικό σε κατασκευή από αλουμίνιο, 229 x 42,5 x 38 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.9300

Μοιραστείτε: