Μορφή - Ραφτοπούλου Μπέλλα

Ραφτοπούλου Μπέλλα (1902 - 1992)

Μορφή, [μετά το 1960]

Μπρούντζος και μάρμαρο, 29,5 x 10,5 x 7 εκ.

Κληροδότημα Μπέλλας Ραφτοπούλου

Αρ. Έργου: Π.8718

Μοιραστείτε: