Μορφή - Μόραλης Γιάννης

Μόραλης Γιάννης (1916 - 2009)

Μορφή, 1954

Μολύβι σε χαρτί, 32 x 21,5 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.7964/1

Μοιραστείτε: