Μορφή - Νικολάου Νίκος

Νικολάου Νίκος (1909 - 1986)

Μορφή, 1958

Τέμπερα σε χαρτί, 68 x 98 εκ.

Κληροδότημα Αγγέλας Νικολάου

Αρ. Έργου: Π.10183

Μοιραστείτε: