Μορφή - Νικολάου Νίκος

Νικολάου Νίκος (1909 - 1986)

Μορφή, 1960

Λάδι σε μουσαμά, 64,2 x 128 εκ.

Κληροδότημα Αγγέλας Νικολάου

Αρ. Έργου: Π.10180

Μοιραστείτε: