Μορφή - Νικολάου Νίκος

Νικολάου Νίκος (1909 - 1986)

Μορφή, 1951

Νωπογραφία, 74 x 39 εκ.

Κλροδότημα Αγγελικής Νικολάου, συζ. Νικολάου

Αρ. Έργου: Π.10192
Εκτίθεται: Κουμαντάρειος Πινακοθήκη

Μοιραστείτε: