Μορφή - Μόραλης Γιάννης

Μόραλης Γιάννης (1916 - 2009)

Μορφή, 1954

Μολύβι σε χαρτί, 27 x 9 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.7965/2

Μοιραστείτε: