Μορφή - Μόραλης Γιάννης

Μόραλης Γιάννης (1916 - 2009)

Μορφή, 1954

Μολύβι σε χαρτί, 21 x 11,5 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.7965/4

Μοιραστείτε: