Μορφή - Μπουζιάνης Γιώργος

Μπουζιάνης Γιώργος (1885 - 1959)

Μορφή, π. 1950

Υδατόχρωμα και μολύβι σε χαρτόνι, 20,3 x 13,5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3325/α

Μοιραστείτε: