Μορφή ΙΙ - Αβραμίδης Ιωάννης

Αβραμίδης Ιωάννης (1922 - 2016)

Μορφή ΙΙ, 1959

Μπρούντζος, 184 x 30 x 30 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.9268
Εκτίθεται: Παράρτημα Κέρκυρας

Μοιραστείτε: