Μορφή ΙΙΙ (Σφαιρική ή Απόλυτη Μορφή) - Αβραμίδης Ιωάννης

Αβραμίδης Ιωάννης (1922 - 2016)

Μορφή ΙΙΙ (Σφαιρική ή Απόλυτη Μορφή), 1959 - 1960

Κατασκευή από αλουμίνιο, Κατασκευή από αλουμίνιο και γύψος. Μπρούντζος πάνω σε πλάκα αλουμινίου, 176,5 x 38 x 38 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.9269

Μοιραστείτε: