Μορφή με υπολογισμούς για το πλάτος των τομών - Αβραμίδης Ιωάννης

Αβραμίδης Ιωάννης (1922 - 2016)

Μορφή με υπολογισμούς για το πλάτος των τομών, 1986

Μολύβι και κόκκινος μαρκαδόρος σε χαρτί, 20 x 9 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.9436

Μοιραστείτε: