Μορφή πρότυπο - Αβραμίδης Ιωάννης

Αβραμίδης Ιωάννης (1922 - 2016)

Μορφή πρότυπο, 1958

Μπρούντζος, 173 x 53 x 56 cm

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.9266

Μοιραστείτε: