Μορφή Β’ - Σαχίνης Νίκος

Σαχίνης Νίκος (1924 - 1989)

Μορφή Β’, 1973

Μικτή τεχνική, 112 x 153 εκ.

Δωρεά Υπουργείου πολιτισμού και Επιστημών

Αρ. Έργου: Π.4291

Μοιραστείτε: