Μούσα - Γουναρόπουλος Γεώργιος

Γουναρόπουλος Γεώργιος (1890 - 1977)

Μούσα, 1937 - 1939

Μολύβι και κάρβουνο σε χαρτί, 71 x 51 εκ.

Δωρεά Καρόλου και Λίλης Αρλιώτη

Αρ. Έργου: Π.5825

Μοιραστείτε: