Ναός Εισοδίων, Αίγιο. Εγκάρσια και διαμήκης τομή με προσθήκη κλιμακοστασίου - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Ναός Εισοδίων, Αίγιο. Εγκάρσια και διαμήκης τομή με προσθήκη κλιμακοστασίου, 1893

Μελάνι, υδατογραφία σε χαρτί, 51 x 43 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.196

Μοιραστείτε: