Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρα ή Αγία Σωτήρα, Βίλλια. Ανατολική όψη, εκδοχή με τρεις κόγχες, κάτοψη στη στάθμη του τρούλου και του κωδωνοστασίου - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρα ή Αγία Σωτήρα, Βίλλια. Ανατολική όψη, εκδοχή με τρεις κόγχες, κάτοψη στη στάθμη του τρούλου και του κωδωνοστασίου, 1893

Υδατογραφία, μελάνι σε χαρτί, 52 x 28,5 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.205

Μοιραστείτε: