Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρα ή Αγία Σωτήρα, Βίλλια. Ανατολική όψη, κάτοψη θεμελίωσης - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρα ή Αγία Σωτήρα, Βίλλια. Ανατολική όψη, κάτοψη θεμελίωσης, 1893

Μελάνι, υδατογραφία σε χαρτί, 60 x 32 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.198

Μοιραστείτε: