Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρα ή Αγία Σωτήρα, Βίλλια. Δυτική όψη, κάτοψη στεγών και τρούλου - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρα ή Αγία Σωτήρα, Βίλλια. Δυτική όψη, κάτοψη στεγών και τρούλου, 1893

Μελάνι σε χαρτί, 60 x 40 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.200

Μοιραστείτε: