Νέα εκκλησία για την κοινότητα Oberlo?nitz, εγκάρσια τομή - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Νέα εκκλησία για την κοινότητα Oberlo?nitz, εγκάρσια τομή, 1865

Υδατόχρωμα, κόκκινο μελάνι σε χαρτί, 29 x 45 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.250

Μοιραστείτε: