Νέα εκκλησία για την κοινότητα στο Oberlo?nitz, κύρια όψη - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Νέα εκκλησία για την κοινότητα στο Oberlo?nitz, κύρια όψη, 1865

Υδατογραφία σε χαρτί, 29 x 45 cm

Αρ. Έργου: Ζ.249

Μοιραστείτε: