Νεκρές φύσεις - Γαλάνης Δημήτριος

Γαλάνης Δημήτριος (1879 - 1966)

Νεκρές φύσεις

Χαλκογραφία σε χαρτί, 11,5 x 9,5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.9709

Μοιραστείτε: