Νεκρή φύση - Ξυδιάς Νικόλαος

Ξυδιάς Νικόλαος (1828 - 1909)

Νεκρή φύση

Λάδι σε χαρτόνι, 30 x 50 εκ.

Αρ. Έργου: Π.1870

Μοιραστείτε: