Νεκρή φύση - Παρθένης Κωνσταντίνος

Παρθένης Κωνσταντίνος (1878/1879 - 1967)

Νεκρή φύση, 1930 - 1938

Λάδι σε καμβά, 48 x 90 εκ.

Κληροδοσία αντί Φόρου Κληρονομίας Νικολάου Παρθένη

Αρ. Έργου: Π.9988
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: