Νεκρή φύση - Αστεριάδης Αγήνωρ

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898 - 1977)

Νεκρή φύση

Τέμπερα σε χαρτί, 24,4 x 29,1 εκ.

Αρ. Έργου: Π.7002

Μοιραστείτε: