Νεκρή φύση με καλάθι και ψάρια - Γαλάνης Δημήτριος

Γαλάνης Δημήτριος (1879 - 1966)

Νεκρή φύση με καλάθι και ψάρια, 1912

Χαλκογραφία σε χαρτί, 10,9 x 13,9 εκ.

Αρ. Έργου: Π.7507

Μοιραστείτε: