Νεκρή φύση με κανάτι, ποτήρι και μήλα - Γαλάνης Δημήτριος

Γαλάνης Δημήτριος (1879 - 1966)

Νεκρή φύση με κανάτι, ποτήρι και μήλα, 1919

Ξυλογραφία σε χαρτί, 34,6 x 24,7 εκ.

Αρ. Έργου: Π.6436

Μοιραστείτε: