Νεκρή φύση με κανάτι - Παρθένης Κωνσταντίνος

Παρθένης Κωνσταντίνος (1878/1879 - 1967)

Νεκρή φύση με κανάτι, 1930-1935

Λάδι σε μάρμαρο, 40 x 80 x 2 εκ.

Αρ. Έργου: Π.6343

Μοιραστείτε: