Νεκρή φύση με κουτί σπίρτα - Καραβούζης Σαράντης

Καραβούζης Σαράντης (1938 - 2011)

Νεκρή φύση με κουτί σπίρτα, 1987

Χαλκογραφία σε χαρτί, 14 x 19 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.10103

Μοιραστείτε: