Νεκρή φύση με κουτί σπίρτα - Καραβούζης Σαράντης

Καραβούζης Σαράντης (1938 - 2011)

Νεκρή φύση με κουτί σπίρτα, 1980

Χαλκογραφία σε χαρτί, 18,5 x 22,6 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.10099

Μοιραστείτε: