Νεκρή φύση με λάμπα - Γαλάνης Δημήτριος

Γαλάνης Δημήτριος (1879 - 1966)

Νεκρή φύση με λάμπα

Χαλκογραφία σε χαρτί, 17,5 x 12,6 εκ.

Δωρεά Θεόδωρου Γρίβα

Αρ. Έργου: Π.6574

Μοιραστείτε: