Νεκρή φύση με τριαντάφυλλο - Καραβούζης Σαράντης

Καραβούζης Σαράντης (1938 - 2011)

Νεκρή φύση με τριαντάφυλλο, 1979

Οξυγραφία σε χαρτί, 49 x 35,5 εκ.

Κληροδότημα Αικατερίνης Προβελεγγίου

Αρ. Έργου: Π.13151

Μοιραστείτε: