Νέος άνδρας - Watteau, μιμητής Antoine

Watteau, μιμητής Antoine
Βαττώ Αντουάν, μιμητής

Νέος άνδρας, 18ος αιώνας

Κιμωλία σε χρωματιστό χαρτί, 36,6 x 20,3 εκ.

Αρ. Έργου: Π.412

Μοιραστείτε: