Νίκη - Παρθένης Κωνσταντίνος

Παρθένης Κωνσταντίνος (1878/1879 - 1967)

Νίκη, μετά το 1940

Λάδι και μολύβι σε καμβά, 95 x 90 εκ.

Δωρεά Σοφίας Παρθένη

Αρ. Έργου: Π.6450

Μοιραστείτε: