Νίκη - Λεκάκης Μιχάλης

Λεκάκης Μιχάλης (1907 - 1987)

Νίκη, 1961 - 1973

Τικ, δρυς, 182 x 59 x 48 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.5959

Μοιραστείτε: