Νίκη - Σπητέρη Ιωάννα

Σπητέρη Ιωάννα (1920 - 2000)

Νίκη, 1961

Σίδερο, 131 x 80 x 61 εκ.

Δωρεά Υπουργείου Πολιτισμού

Αρ. Έργου: Π.6443
Εκτίθεται: Εθνική Γλυπτοθήκη

Μοιραστείτε: