Νικηφόρος - Χατζηκυριάκος-Γκίκας Νίκος

Χατζηκυριάκος-Γκίκας Νίκος (1906 - 1994)

Νικηφόρος, 1938

Τέμπερα σε ξύλο, 34 x 23,5 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.7350
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: