Νταντάδες στο Βασιλικό κήπο - Τριανταφυλλίδης Θεόφραστος

Τριανταφυλλίδης Θεόφραστος (1881 - 1955)

Νταντάδες στο Βασιλικό κήπο, 1940 - 1942

Λάδι στο εξώφυλλο ενός ντοσιέ, 34 x 25 εκ.

Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη

Αρ. Έργου: Κ.418

Μοιραστείτε: