Ο αδερφός του καλλιτέχνη Θωμάς - Αβραμίδης Ιωάννης

Αβραμίδης Ιωάννης (1922 - 2016)

Ο αδερφός του καλλιτέχνη Θωμάς, 1969

Μολύβι σε χαρτί, 25 x 19 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.9356

Μοιραστείτε: