Ο αγωγιάτης - Φασιανός Αλέκος

Φασιανός Αλέκος (1935 - 2022)

Ο αγωγιάτης, 1989

Ακρυλικό σε μουσαμά, 84,5 x 82 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.10421

Μοιραστείτε: