Ο Αποκεφαλισμός του Ιωάννου - Λύτρας Νικηφόρος

Λύτρας Νικηφόρος (1832 - 1904)

Ο Αποκεφαλισμός του Ιωάννου

Μολύβι σε χαρτί, 20,5 x 30 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3688/142

Μοιραστείτε: