Ο Άρης, αντίγραφο σχεδίου του Rosso Fiorentino (9ο φύλλο, Β.32) - Raimondi Marcantonio

Raimondi Marcantonio (1480 - 1527)

Ο Άρης, αντίγραφο σχεδίου του Rosso Fiorentino (9ο φύλλο, Β.32), 1526

Από τη σειρά με 20 φύλλα: Μυθολογικές θεότητες, φύλλο 9

Χαλκογραφία σε χαρτί, 21,9 x 11,9 εκ.

Κληροδότημα Αλεξάνδρου Σούτζου

Αρ. Έργου: Π.1264/1

Μοιραστείτε: